ПРОГРАМА вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі

 

1.Сучасний стан теплової та атомної енергетики.Перспективи розвитку.
 
Роль ТЕС та АЕС у загальному балансі потужності та виробітку електроенергії ОЕС України. Перспективи розвитку енергетики світу та України до 2010 – 2050 рр. Можливості забезпечення об’єктів енергетики основним та допоміжним обладнанням, паливом, будівельними конструкціями, матеріалами. Ресурси органічного палива. Структура паливного балансу.
Типи електростанцій, технічні та економічні вимоги до них, класифікація електростанцій. Графіки навантаження споживачів електроенергії та теплоти. Характеристики. Резерв потужності в енергосистемі. Особливості використання обладнання ТЕС та АЕС при покритті диспетчерських графіків ОЕС України.
 
2. Термодинамічні основи ТЕС та АЕС.
Система ККД. Питомі показники
 
Робочі цикли ТЕС та АЕС. Їх особливості та розходження. Термічні ККД циклів та їх розрахунок. ККД турбоустановки. ККД котлоагрегату. ККД трубопроводів ТЕС та АЕС. ККД електростанцій різного типу. Питомі витрати пара ТЕС та АЕС. Питомі витрати теплоти. Питомі витрати палива на ТЕС та АЕС. Річні витрати палива на ТЕС та АЕС. Їх зрівняння та аналіз.
Шляхи підвищення теплової економічності ТЕС та АЕС. Промперегрів на ТЕС та АЕС. Регенеративний підігрів живільної води на ТЕС та АЕС.
 
3. Основне обладнання ТЕС та АЕС.
 
Котли ТЕС, типи, класифікація. Вплив параметрів пари та палива, що використовується на конструкції котлоагрегатів. Тепловий баланс парових котлів (ПК). Аеродинаміка ПК, її значення для роботи ПК. Класифікація та основні риси топкових устаткувань, які використовуються в ПК ТЕС. Паротурбінні установки. Тенденції розвитку ПК і турбінних установок ТЕС. Системи паророзподілу турбін ТЕС. Способи регулювання навантаження. Використання ковзного тиску для турбін та котлів ТЕС.
Реакторні установки АЕС. Класифікація, типи. Системи безпеки ядерних енергетичних установок (ЯЕУ). Вплив типу реакторів на теплову схему АЕС. Парогенератори АЕС. Класифікація, типи, конструкції. Головні циркуляційні насоси АЕС. Вибір, особливості експлуатації.
 
4. Допоміжне обладнання електростанцій
 
Конденсатори парових турбін. Ежекторні установки. Їх конструкції, призначення, експлуатація, вплив на економічність та надійність роботи енергоблоків ТЕС та АЕС. Регенеративні підігрівачі ТЕС та АЕС: ПВТ, ПНТ. Їх конструкції, засоби регулювання рівня дренажу, системи захисту, експлуатація. Деаератори ТЕС та АЕС. Класифікація, типи, експлуатація. Деаерація як фізико-хімічний процес. Включення деаераторів та регенеративних підігрівачів в теплові схеми ТЕС та АЕС. Насоси ТЕС та АЕС. Тяго-дутьєві установки електростанцій.
 
5. Теплові схеми сучасних ТЕС та АЕС
 
Одноконтурні, двохконтурні, трьохконтурні АЕС. Взаємозв’язок теплової схеми АЕС із типом реактору. Особливості вибору параметрів теплоносія у реакторному контурі. Параметри пари для турбоустановок ТЕС та АЕС. Особливості проміжного перегріву пари для турбін ТЕС та АЕС, вибір параметрів промперегріву. Типи ЯЕУ, котлів ТЕС та турбін ТЕС та АЕС, їх характеристики. Приклади теплових схем ТЕС та АЕС.
 
6. Системи забезпечення функціонування енергетичних блоків ТЕС та АЕС
 
Паливна система, її елементи, їх призначення. Системи технічного водопостачання. Обробка води на ТЕС та АЕС. Підготовка додаткової води на ТЕС та АЕС. Системи підготовки палива. Газове господарство ТЕС. Мазутне господарство ТЕС. Димові та вентиляційні труби ТЕС та АЕС. Вибір висоти труб. Системи очистки газів на ТЕС та АЕС.
Система виводу твердих, рідких та газових відходів роботи ТЕС та АЕС. Система автоматичного керування обладнанням енергоблоків ТЕС та АЕС. Елементи систем автоматизації.
 
7. Системи безпечної експлуатації ТЕС та АЕС
 
Радіаційна безпека АЕС. Радіаційний та дозіметричний контроль на АЕС. Системи технологічної дезактивації приміщень та обладнання АЕО. Методи поховання радіоактивних відходів. Методи зберігання відпрацьованого палива на промплощадці АЕС. Радіаційна безпека та питання охорони навколишнього середовища. Золоуловлювачі ТЕС, принцип дії, класифікація, типи, ККД. Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів ТЕС та АЕС.