ПРОГРАМИ вступного іспиту третього(освітньо-наукового)рівня вищої освіти для здобуття наукововго ступеня доктор філософіі

 

Кафедра Спеціальність
Автоматизації теплоенергетичних процесів спеціальність 151 -  Автоматизація процесів керування
Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
галузь знань – 14 „Електрична інженерія”:
спеціальність 142 „Енергетичне машинобудування”
спеціальність 143 „Атомна енергетика”