Теплоенергетичний факультет ЗАБЕЗПЕЧУЄ підготовку

Теплоенергетика          шифр 144     Освітні програми (спеціалізаціі)

enlightened Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження

enlightened Моделювання и комп'ютерні технології в теплофізиці

enlightenedТеплові електричні станції 

Атомна енергетика              шифр 143 Освітні програми (спеціалізаціі)

enlightened Атомні електричні станції
enlightened Фізичний захист та облік і контроль  ядерних матеріалiв

Енергетичне машинобудування    шифр 142 Освітні програми (спеціалізаціі)

enlightened Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Комп’ютерні науки        шифр 122 Освітні програми (спеціалізаціі)

enlightenedКомп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем

Інженерія програмного забезпечення    шифр 121 Освітні програми (спеціалізації) 

enlightened Iнженерія програмного забезпечення розподілених систем

enlightenedПрограмне забезпечення кібер-енергетичних систем

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології    шифр 151 
Освітні програми (спеціалізації)

enlightenedАвтоматизація та комп'ютерні інтегровані  технології кібер енергетичних систем

 

 

Необхідно    
Ваше бажання навчатися
та ЗНО 

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до участі у конкурсному відборі в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання.

Контакти вул. Політехнічна,6,корпус 5 кімн.315

тел. 38-044 241-75-98 
 Інет- tef.kpi.ua 
е-адрес tef@kpi.ua