Підготовка фахівців за спеціальностями

Теплоeнергетика       (шифр 144)  
Освітні програми (спеціалізаціі) 

  • Промислова та муніципальна теплоенергетика  і енергозбереження
  •  Моделювання и комп'ютерні технології в теплофізиці
  • Теплові електричні станції

Атомна енергетика - (шифр 143)
Освітні програми 
  (спеціалізації)

  •  Атомні електричні станції
  • Фізичний захист та облік і контроль  ядерних матеріалiв

Енергетичне машинобудування     (шифр 142) 
Освітні програми (спеціалізації)

  •   Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем

Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології (шифр 151) 
Освітні програми (спеціалізації)

  •   Автоматизація та комп'ютерні інтегровані  технології кібер енергетичних систем 

Інженерія програмного забезпечення    (шифр 121) 
Освітні програми (спеціалізації) 
 

  • Інженерія програмного забезпечення розподілених систем

Комп'ютерні науки     (122) 
Освітні програми (спеціалізаціі)

  • Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів та систем

 

Необхідно     
Ваше бажання навчатися

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до участі у конкурсному відборі в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,00 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання

 

Контакти

вул. Політехнічна,6,корпус 5 (метро «Політехнічний інститут»)кімн.315

тел. 38-044 241-75-98       Інет- tef.kpi.ua      е-адрес tef@kpi.ua