Орen DAY ІАТЕ 10.12.22

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (ІАТЕ). КПІ ім.  Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей 10 грудня, 10-00.

10 грудня о 10-00 Ви дізнаєтесь:
  • які особливості вступу попередньої Вступної кампанії;
  • що за спеціальності Ви можете отримати та які предмети Ви будете вивчати;
  • ким Ви працюватимете після навчання та що таке дуальна освіта.
     

Віват ПЕРШОКУРСНИК ТЕФ

Зустріч
із адміністрацією факультету відбудеться
в Центрі культури та мистецтв КПІ
12 жовтня об 16.00

ЗНО - ЛЕГКО!

Підготовчі курси КПІ

Студентам для РОБОТИ

Дистанційне навчання

Студактив АПЕПС пропонує

ПРОГРАМА HORIZON 2020

Cтуденти АПЕПС здобули призове місце в хакатоні NASA International Space Apps Challenge

Візит делегація Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки

Керівник програм по Україні департаменту ядерної енергетики Міністерства
Деміан Піко,  ректор  КПІ ім. Ігоря Сікорського. М.З.Згуровский
декан ТЕФ Э.М.Письменний 
5 листопада відвідали КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедри факультету

Кафедра АЕ - 142: Енергетичне машинобудування,
143: Атомна енергетика

Кафедра Атомної енергетики готує фахівців з атомної енергетики за освітніми програмами "Атомні електричні станції", "Інженерія і комп'ютерні технології теплоенергетичних систем", "Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів". Студенти вчаться здійснювати керування ядерними енергетичними установками, займатися моделюванням нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та безпеки АЕС. Випускники мають виключне право на отримання ліцензії, що дозволяє керувати ядерними енергоустановками. Вони можуть займати посади від інженера до Генерального директора АЕС, працювати в інших підрозділах НАЕК Енергоатом.
Сторінка Facebook

Кафедра АЕП - 151: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра автоматизації енергетичних процесів готує фахівців з IT та автоматизації виробничих процесів за спеціальністю 151: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Студенти отримують базову комп'ютерну підготовку з програмування, вивчають сучасні мови програмування, бази даних, системи комп'ютерної графіки, паралельну обробку та розподілені системи, а також - аспекти автоматизації промислових об'єктів енергетики та виробництва. Випускники спроможні виконувати з використанням комп'ютерної техніки дослідницькі і проектні роботи по створенню систем автоматизації та управління на базі мікропроцесорної техніки, розробляти програмне забезпечення, а також проводити монтаж, налагодження та обслуговування діючих систем автоматизації.
Сторінка Facebook

Кафедра ІПЗЕ - 121: Інженерія програмного забезпечення

Кафедра ІПЗЕ готує фахівців високого рівня з інженерії програмного забезпечення у таких сферах: розробка новітніх систем управління складними технічними та організаційними системами, зокрема, енергетичними; розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем; розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту, машинного навчання, обробки великих даних, технологій інтернету речей, граничної та хмарної аналітики, розробки веб- та мобільних додатків. Студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу.

Наші переваги - наявність студенческого конструкторского бюро, в якому ти вже с другого курсу маєш можливість самостійно чи в співпраці зі своїми одногрупниками, або колегами старших курсів, викладачами долучитись до втілення своїх ідей в конкретні розробки, вчитись працювати самостійно та в команді.
Наявність навчально-наукових лабораторій, які мають потужну матеріальну базу, підтримуючи навчальний процес в напрямі організації виконання лабораторних робіт з конкретних завдань, та виконують конкретні проекті з розробки програмних систем.

Кафедра ТАЕ - 144: Теплоенергетика

Кафедра теплової та альтернативної енергетики (ТАЕ) готує фахівців за освітньою програмою – теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій.
Студенти вивчають комплекс фахових дисциплін з проектування та експлуатації сучасного теплоенергетичного обладнання теплових та атомних електростанцій, муніципального теплоенергетичного устаткування, новітніх технологій використання поновлювальних джерел енергії, енергетичного менеджменту та інжинірингу теплоенергетичних систем.
Значна увага приділена екологічним питанням, а саме системам та установкам знешкодження промислових викидів, безвуглецевим технологіям сучасної енергетики, підвищенню ефективності та екологічної безпеки енергетичних систем.
Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS).
Випускники кафедри 100% забезпечуються роботою! Вони працюють на теплових та атомних електростанціях, тепломережах комунальних підприємств, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, проєктних інститутах, диспетчерських центрах, інститутах Академії наук України, Національній енергетичній компанії, приватних компаніях.
Сайт кафедри ТАЕ
Facebook
Instagram
 

Кафедра ЦТЕ -  122: Комп’ютерні науки

Кафедра готує програмістів – фахівців у галузі розроблення програмного забезпечення. Навчальний план і кваліфікований педагогічний склад кафедри забезпечують здобуття студентами фундаментальних та прикладних навичок щодо широкого спектра професійних завдань із проектування, розроблення, тестування, розгортання й супроводу програмних систем різної архітектури та призначення.
Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python, мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Приділяється увага вивченню методів розробки програмного забезпечення із застосуванням штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, комп’ютерного зору, шаблонів проектування, архітектурних шаблонів MVC і MVP та інших сучасних архітектурних рішень. Вивчаються також різні середовища, засоби розробки та технології: Android SDK, Node.js, ODBC, ADO.NET, JDBC, Native DB, WCF, GRID, OpenMP, MPI. 
Особливістю кафедри є те, що навчальні дисципліни постійно оновлюються відповідно до вимог сучасних інформаційних технологій. Разом із провідними вченими на кафедрі працюють молоді талановиті фахівці в галузі комп’ютерних наук.
Студенти кафедри мають можливість вчитися і стажуватися за програмою ERASMUS + в Німеччині, Люксембурзі, Польщі, Іспанії, Франції, а також брати участь в програмі другої освіти.
Кафедра поєднує славетні традиції (які були відзначені найвищими державними нагородами) з розробками стартапів на основі найсучасніших комп’ютерних технологій, у впровадженні яких зацікавлені не тільки вітчизняні фахівці, а й представники ряду західних країн. Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових проектах.
Випускники кафедри роблять вагомий  внесок у розвиток науки і технологій. Багато випускників працюють провідними спеціалістами в галузі створення та використання інформаційних технологій як в Україні, так і за її межами. Спектр працевлаштування випускників дуже широкий, від всесвітньо відомих корпорацій комп'ютерних технологій (Microsoft,  Google, Oracle та інші), до створення власних комерційних проектів, як на теренах батьківщини, так і за її межами. На кафедрі в різні роки викладали наші випускники, які вміло поєднують наукову, викладацьку та професійну діяльність. Серед них є і кандидати, і доктори наук.
Facebook

Факти про факультет

1931
Рiк заснування
75164
Кiлькiсть випущених студентiв
1235
Зараз навчається

Новини

День відкритих дверей 10.12.2022

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (ІАТЕ). КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей 10 грудня, 10-00.

Запитати нас